• N’hésitez pas à nous téléphoner: (+32) 02 669 39 11 du lundi au samedi entre 8h30 et 19h.

Kim jestem? Psycholog

aleksandra nowak psychotherapist brusselsOferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) i terapii Schematów. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych i młodzieży. Psycholog

Psychologia, psychoterapia, dobrostan są moim zainteresowaniem od czasów szkolnych. W mojej pracy kieruję się dwoma celami, by zmniejszać cierpienie i by pomóc jednostce osiągnąć swój potencjał. Podczas terapii dążę do tych celów w klimacie uważnego słuchania i nieoceniania.

Moim pasją są najnowsze podejścia w terapii poznawczo-behawioralnej, takie jak terapia schematów. Pracuję także z elementami terapii DBT, RO-DBT i ACT. W terapii schematów regularnie robię róże dodatkowe kursy, ucząc się pomagać osobą z: Psycholog

 • Trudnościami w relacjach;  Psycholog 
 • Poczuciem pustki;
 • Poczuciem zagubienia;
 • Poczuciem samotności;
 • Niską samooceną;
 • Nadmiernym krytykowaniem się;  Psycholog 
 • Nadmierną kontrolą siebie, otoczenia;
 • Bezlitośnie wysokimi standardami;
 • Wybuchami gniewu;
 • Zmianami nastroju.

Terapii schematów uczę się od najlepszych terapeutów ze świata, takich jak: Dr Remco van der Wijngaart, Dr Eckhard Roediger, Dr Joan Farrell, Dr Ida Shaw, Dr Wendy Behary, Dr Jeffrey Young, Dr Arnoud Arntz and Dr Christopher Hayes.

Uczestniczę w 3 superwizjach miesięcznie. Superwizja jest to miejsce spotkań gdzie rozmawia się o trudnościach i przeszkodach w terapii za uprzednią zgodą klienta, po to aby usprawnić proces terapii i wybierać najbardziej dopasowane sposoby pomocy, innymi słowami, by tworzyć program pomocy dla klienta « szyty na miarę » uwzględniając jego temperament i historią życiową.

Moje superwizje odbywają się w terapii poznawczo-behawioralnej i schematów. Ciągły rozwój jako terapeuta sprawia mi bardzo dużą przyjemność, gdyż dzięki niej mogę pomagać klientom w skuteczny sposób z coraz to bardziej złożonymi trudnościami i skomplikowanymi historiami życiowymi.

W klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej posługuję się protokołami do leczenia:

 • Lęku społecznego;
 • Zespołu lęku uogólnionego (niepokój i zamartwianie się);
 • Fobii swoistej;
 • Depresji;
 • Samookaleczenia się;
 • Zaburzenia osobowości;
 • Trudnościami adaptacyjnymi (trudności podczas zmiany życiowej);
 • Zaburzeniami psychosomatyczne;
 • Zaburzeniami odżywiania;
 • PTSD (stres pourazowy) i inne.

Mam też duże doświadczenie pracy z neuroatypowymi klientami, którzy maja cechy ze spektrum ADHD i autyzmu/aspergera.

A teraz kilka słów odnośnie różnic a podejściach terapeutycznych. Terapia Schematów ma na celu zaspokojenie niespełnionych podstawowych potrzeb klientów. Relacja terapeutyczna, oparta na koncepcji ograniczonego rodzicielstwa, dostarcza pacjentowi wzorca zdrowego rodzica, którego pacjent uczy się internalizować w trakcie terapii. Podczas terapii korzysta się z techniki skoncentrowanych na doświadczaniu emocji, jak i techniki poznawczo-behawioralnych, aby przełamać dysfunkcyjne wzorce w życiu pacjenta.

Psychoterapia poznawczo-behawioralne ma na celu bezpośrednie oddziaływanie na niepokojące objawy, redukcję niepokoju, przewartościowanie myślenia i promowanie pomocnych reakcji behawioralnych poprzez oferowanie interwencji terapeutycznych opartych na budowaniu umiejętności. Podczas terapii CBT każda osoba uczy się narzędzi, które w przyszłości pozwolą jej zostać swoim własnym terapeutą.

A teraz kilka słów o mojej edukacji i doświadczeniu. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacjach psychologia terapeutyczna, psychologia kliniczna i zdrowia.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam na oddziale dziennym ogólnopsychiatrycznym w Oświęcimiu, w Zakładzie Psychoterapii w Krakowie, w dziennym oddziale Psychoz w Krakowie, na oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala Babińskiego w Nowej Hucie a także w 2 prywatnych gabinetach terapii w Krakowie, Sensusmed i BrainHelp. Prowadziłam także warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jestem w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej (w szkole AMiE, Warszawa), ukończyłam certyfikowany warsztat z terapii schematów ISST oraz szkolenie z terapii dialektyczno-behawioralnej.

 

Psychologist

Psycholog